Het bestuur van de Folkloristische Dag IJzendijke heeft besloten om de 49ste Folkloristische Dag uit te stellen tot 2021.

Voor de organisatie van de Folkloristische Dag zijn wij namelijk grotendeels afhankelijk van sponsorgelden. Sponsorgelden beschikbaar gesteld door ondernemers die hard getroffen worden door de van overheidswege opgelegde maatregelen. We willen en kunnen momenteel geen beroep doen op onze sponsoren. Los van de morele bezwaren waar we tegen aan lopen, zijn wij van mening dat we ook een maatschappelijke verplichting hebben. Dat staat, met pijn in ons hart, verdere organisatie voor dit moment in de weg. We vertrouwen er op dat volgend jaar de crisis is beteugeld, dan pakken we vol overgave de draad weer op.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Houd afstand, blijf gezond en vooral ook positief! En noteer alvast in de agenda: zaterdag 17 juli 2021, 49ste Folkloristische Dag IJzendijke!

Met positieve groet,
Folkloristische Dag IJzendijke
Ellen, Theo, Leo, Felix, Sjoerd en Mark